Szanujemy prawo internatów do ochrony prywatności. Zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) - dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia. Wszelkie informacje na temat użytkowników, którzy wysłali zapytanie ofertowe i/lub wypełnili formularze dostępne na stronie sklepu www.gps-y.pl są przechowywane w sposób wykluczający ich wykorzystanie przez osoby trzecie. Administratorem danych osobowych jest Centrum Nawigacji Rafał Kubacki, Mochnaczka Wyżna 76, 33-380 Krynica-Zdrój, adres korespondencyjny ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków, sklep@eNavigator.pl 

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego www.eNavigator.pl pozyskiwane są informacje o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. Dane podane w formularzu są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego o towarze (imię nazwisko, adres e-mail), realizacji złożonego zamówienia (imię, nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy). Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail udostępniane są (zgodnie z wybraną formą płatności/dostawy w formularzu zamówienia) operatorom obsługującym płatności elektroniczne oraz podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji, lub żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane.