O nas
Wyszukaj
Szukaj
Nowa mapa CN 2016.30

Centrum Nawigacji Rafał Kubacki jest właścicielem i operatorem serwisu eNavigator.pl.

 

 

Uzyskanie dostępu do niniejszej Witryny i przeglądanie jej jest równoznaczne z zaakceptowaniem bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższych Warunków:

 

 

 

 1. Wszelkie informacje i materiały tekstowe lub wizyjne, znajdujące się na tej stronie, są własnością lub przedmiotem licencji nabytej przez Centrum Nawigacji dla celów wykorzystania ich wyłącznie na tej stronie. Zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania tych informacji lub materiałów.

   

   

 2. Warunki wykorzystania sklepu internetowego zawarte są w REGULAMINIE SKLEPU.

   

   

 3. Centrum Nawigacji nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszej Witryny, korzystania z niej lub przeglądania jej stron bądź z pobrania z tej Witryny jakichkolwiek materiałów, w tym (między innymi) tekstów, obrazów, plików audio i video.

   

   

 4. Ani Centrum Nawigacji, ani żadna ze stron uczestniczących w tworzeniu, opracowywaniu lub dostarczaniu tej Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne i straty moralne wynikłe z dostępu do tej Witryny lub korzystania z niej bądź z niemożności dostępu do lub korzystania z Witryny.

   

   

 5. Cechy i dane techniczne produktów prezentowanych w tej Witrynie mogą ulegać zmianom w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

   

   

 6. Centrum Nawigacji nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą Witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszej Witryny. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej Witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Umieszczanie takich odsyłaczy przez Navigator Sp.J. w niniejszej Witrynie służy wyłącznie wygodzie użytkowników i nie powinno być interpretowane jako popieranie właściciela danej witryny lub strony internetowej czy jej zawartości. Navigator Sp.J. nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.

 

 

 

 

Znaki handlowe

 

Znaki towarowe, znaki graficzne (logo) i znaki usług (zwane łącznie "znakami handlowymi") zamieszczone w niniejszej Witrynie są znakami handlowymi firmy Centrum Nawigacji lub podmiotów z nią związanych. Wszelkie inne znaki handlowe użyte w tej Witrynie są znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.
 
   
Projekt i wykonanie Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o. CMS - FSite