Produkty
Wyszukaj
Szukaj
Nowa mapa CN 2016.30
Start Mapy wersje pełne PL Topo 2013.3
 
PL Topo 2013.3

cena: 150
cena netto: 123 zł
wysyłamy w ciągu 24 godzin
 

jeżeli nie posiadasz przeglądarki Flash pobierz ją tutaj


Opis Specyfikacja Mapy  

 

PL Topo - główne cechy

 • Blisko 38 milionów Polaków w zasięgu
 • Ponad 698 tys. kilometrów dróg
 • Ponad 900 szczegółowych planów miast
 • Niemal 5,5 tys. szczegółowych planów miejscowości
 • Ponad 2,2 miliona punktów adresowych
 • W tym ponad 1,1 miliona budynków 2D
 • Ponad 43 tys. km szlaków turystycznych
 • Prawie 11000 km szlaków rowerowych
 • Blisko 1366 km ścieżek rowerowych

 

Mapa PL Topo zawiera między innymi dokładną sieć drogową, plany miast, warstwę topograficzną i turystyczną, szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, punkty POI. Produkt przeznaczony jest do turystycznych i rowerowych odbiorników gps, z możliwością wykorzystania (z pewnymi ograniczeniami) także na zgodnych urządzeniach do nawigacji drogowej. Opakowanie zawiera kartę microSD/SD z zainstalowaną i gotową do użycia mapą.

 

Mapa PL Topo jest aktualizowana w cyklu kwartalnym, stąd w odbiorniku GPS przy nazwie mapy wyświetlana jest dodatkowa informacja określająca wersję danej edycji. Dla przykładu: PL Topo 2012.2 oznacza wydanie mapy opracowane w oparciu o dane z 2 kwartału roku 2012.

 

Licencja

Umowa licencyjna na korzystanie z mapy PL Topo na karcie pamięci microSD/SD pomiędzy firmą Azymut (Licencjodawcą) a użytkownikiem końcowym (Licencjobiorcą):

 1. Przed użyciem karty należy zapoznać się z niniejszą licencją.
 2. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy, należy nieużywany produkt zwrócić do sprzedawcy celem uzyskania pełnego zwrotu jego ceny zakupu.
 3. Otwarcie opakowania dostarczonej karty microSD/SD oznacza zgodę użytkownika na warunki niniejszej umowy i traktowane jest jako użycie produktu.
 4. Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej jest zgoda Licencjodawcy na wykorzystywanie mapy PL Topo przez Licencjobiorcę na dostarczonej karcie microSD/SD.
 5. Licencja mapy jest przypisana bezpośrednio do dostarczonej karty pamięci microSD/SD.
 6. Licencjobiorca nie może korzystać z mapy na więcej niż jednym urządzeniu GPS równocześnie (samodzielna aplikacja).
 7. Licencjobiorca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian, dekompilacji czy modyfikacji produktu.
 8. Powielanie w jakikolwiek sposób danych znajdujących się na karcie microSD/SD jest zabronione.
 9. Licencjobiorca nie może przenosić danych z karty microSD/SD na jakiekolwiek inne nośniki. Wyjątkiem jest tworzenie wyłącznie na potrzeby własne kopii zapasowej danych z karty, zabezpieczającej możliwość korzystania z dostarczonej mapy w przyszłości. Kopia zapasowa działa wyłącznie na oryginalnej karcie microSD/SD dostarczonej z produktem.
 10. Licencjodawca gwarantuje, że produkt został przygotowany z największą starannością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności i nie gwarantuje, iż wszystkie dane zawarte w produkcie są kompletne i w całości poprawne. Produkt jest udostępniony w stanie, w którym istnieje faktycznie, bez żadnych innych gwarancji ani warunków wyraźnych lub dorozumianych, w szczególności bez gwarancji jakości handlowej, gwarancji satysfakcjonującej jakości, wartości handlowej lub przydatności do konkretnego celu. Licencjodawca nie odpowiada za niezgodność ze stanem rzeczywistym map zawartych w produkcie. Niektóre elementy mapy mogą być wyświetlane w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwy sposób, mogą nie istnieć lub mogą mieć inny charakter.
 11. Funkcja autoroutingu (automatycznego wyznaczania tras) obsługiwana przez produkt zapewnia jedynie ogólną wytyczną do określania planowanej trasy i określania jej długości.
 12. Mapa PL Topo może służyć tylko jako dodatkowe narzędzie wspierające określanie położenia użytkownika i planowanie jego przemieszczania. Całość ryzyka związanego z działaniem produktu oraz rezultatami jego działania ponosi Licencjobiorca. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy lub jakiejkolwiek innej osoby lub jednostki za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody. Maksymalna łączna odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy ogranicza się do kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Licencjobiorcę za produkt.
 13. Licencjobiorca przed użyciem produktu potwierdza, że jego funkcjonalność i specyfikacja jest mu znana i spełnia jego potrzeby i wymogi.
 14. Licencjodawca przyznaje Licencjobiorcy prawo do darmowej aktualizacji mapy w okresie 12 miesięcy, licząc ten okres od daty zakupu poświadczonej dowodem sprzedaży.
 15. W przypadku materiałowej wady fabrycznej karty pamięci microSD/SD stwierdzonej w okresie 2 lat od daty nabycia poświadczonej dowodem sprzedaży, zostanie ona wymieniona na egzemplarz wolny od wad. Wymianie nie podlega karta uszkodzona przez użytkownika mechanicznie lub zalana płynem.
 16. Prawa autorskie oraz wszystkie inne prawa do produktu przynależą Licencjodawcy.
 17. Niniejsza licencja będzie obowiązywać przez cały czas przestrzegania jej warunków przez Licencjobiorcę. Ulegnie ona rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z jej postanowień lub warunków. W przypadku rozwiązania umowy licencyjnej Licencjobiorca zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich kopii produktu. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone powyżej pozostaną w mocy także po rozwiązaniu umowy licencyjnej.

Wersja do druku (plik PDF, ok. 400KB)

Start Mapy wersje pełne PL Topo 2013.3


 
   
Projekt i wykonanie Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o. CMS - FSite